Københavns Hovedbrandstation 1893

Hovedbrandstationen set fra grunden, hvor Rådhuset rejstes 1894-1905. I baggrunden tv. Vester Voldgade og hjørnet af Løngangstræde.

Kildetekst: I Forgrunden forevises for Begravelsesvæsenets Embedsmænd med flere, et nyopfundet Nedsænknings-Apparat, ved hvilket Kisten ad mekanisk Vei sænkes i Graven. (Mariboe)

Foto: Mariboe

År: 1893

Kilde: Københavns Museum