Dragespringvandet 1912

Dragespringvandet fik i 1908 tilføjet et ydre bassin til stor fornøjelse for de lokale københavnerbørn. Bassinet blev atter fjernet i 1954, da H. C. Andersens Boulevard fik sin nuværende bredde. Foto: 1912. Københavns Bymuseum

Vestre Boulevard 1918

Vestre Boulevard set mod nord. Trængsel ved sporvognen til Ordrup og Dyrehaven. Foto: Holger Damgaard, 1918. Københavns Bymuseum

Københavns Rådhusplads 1904

Der var en vis storhed over Rådhuspladsen i de første år efter århundredskiftet. Overalt færdedes fodgængerne i fredelig sameksistens med cykler, hestevogne og de nye elektriske sporvogne. Biler var endnu et særsyn. Foto: Julius Aagaard 1904, Københavns Bymuseum.

Arbejdshjemmet for døvstumme Piger i Løngangstræde

Arbejdshjemmet for døvstumme Piger i Løngangstræde holder afskedsfest for forstanderinde Margrethe Johnsen den 22. oktober 1930. De to enlige herrer må være Hjemmets chauffører, der blandt andet også kørte det renvaskede linned til Amalienborg

Løngangstræde 1914

Løngangstræde 1914. Københavns Rådhus ses nu i baggrunden.

Løngangstræde 1860

Løngangstræde 1860. Københavns Rådhus var endnu ikke bygget.

Politiets Registerblade

Find dine rødder! Har du slægtninge, der har boet i København mellem 1890 og 1923? Så har du gode muligheder for at finde dem i Politiets registerblade. For på den tid fungerede politiet som vore dages Folkeregister. Derfor kan du i registerbladene finde oplysninger om, hvor og hvornår dine københavnske slægtninge er født, hvad de …

Politiets Registerblade Læs mere »

Historiske Hovedstad

Historiske Hovedstad, bl.a. Bryggen – fra strand til kanal, Åboulevard – fra å til indfaldsvej, Østerbros opblomstring og Københavns volde falder Læs mere på Berlingske her: Bryggen Åboulevard Østerbro Københavns Volde