1904

Vesterbros Passage 1904

Vesterbros Passage med Københavns Rådhus i baggrunden År: 1904 Kilde: Københavns Museum

Nellikegade 1904

Nellikegade (nu Fredericiagade). Tegning af Einar Madvig fra 1904

Københavns Rådhusplads 1904

Der var en vis storhed over Rådhuspladsen i de første år efter århundredskiftet. Overalt færdedes fodgængerne i fredelig sameksistens med cykler, hestevogne og de nye elektriske sporvogne. Biler var endnu et særsyn. Foto: Julius Aagaard 1904, Københavns Bymuseum.