Løngangstræde

Københavns Hovedbrandstation 1893

Hovedbrandstationen set fra grunden, hvor Rådhuset rejstes 1894-1905. I baggrunden tv. Vester Voldgade og hjørnet af Løngangstræde. Kildetekst: I Forgrunden forevises for Begravelsesvæsenets Embedsmænd med flere, et nyopfundet Nedsænknings-Apparat, ved hvilket Kisten ad mekanisk Vei sænkes i Graven. (Mariboe) Foto: Mariboe År: 1893 Kilde: Københavns Museum

Løngangstræde 1919

Løngangstræde med Missionshotellet i 1919 – Postkort

Arbejdshjemmet for døvstumme Piger i Løngangstræde

Arbejdshjemmet for døvstumme Piger i Løngangstræde holder afskedsfest for forstanderinde Margrethe Johnsen den 22. oktober 1930. De to enlige herrer må være Hjemmets chauffører, der blandt andet også kørte det renvaskede linned til Amalienborg

Løngangstræde 1914

Løngangstræde 1914. Københavns Rådhus ses nu i baggrunden.

Løngangstræde 1860

Løngangstræde 1860. Københavns Rådhus var endnu ikke bygget.