Rigensgade

Rigensgade

Gadeafspærring i Rigensgade under besættelsen

Guldhus og Grødslot

Omkring 1620 fandt Christian IV, at tiden var inde til at udvide hovedstadens areal til næsten det dobbelte. Læs historien om Guldhuset i Rigensgade, der senere blev Garnisonshospital med tilnavnet Grødslottet på følgende link: https://www.b.dk/koebenhavn/guldhus-og-groedslot

Jerusalemskirkens brand i 1914

På hjørnet af Stokhusgade og Rigensgade ligger Jerusalemskirken, som er opført i 1864-65.  Efter en brand i 1914 blev kirken genopbygget og genindviet allerede  i 1915. Fotos: Niels Ludvig Mariboe Kilde: Københavns Museum

Øster Voldgade – 1899

Husrækken på stykket mellem Rigensgades udløb og Stokhusgade. Foto: Johannes Hauerslev, 1899

Søetatens Hospital omkring 1900

Fotografi fra omkring 1900 – Søetatens Hospital – set fra gårdhavens øvre del, nærmest Rigensgade. København før og nu – og aldrig Foto: Bymuseet

Søetatens Hospital 1902

Søetatens Hospital var opført med en bred hospitalsbygning ud mod Balsamgade (nu Olfert Fischersgade) og med nogle små bygninger bag muren mod Nellikegade (nu Fredericiagade). Langs hospitalet var der en smal gårdhave, som her ses fra vestsiden nærmest Rigensgade. København før og nu – og aldrig Foto: Bymuseet

Rigensgade ca. 1970

Rigensgade mellem Fredericiagade og Rosengade ca. 1970 København før og nu – og aldrig Foto: Bymuseet

Rosengade 1973

Rosengade malet i foråret 1973 af kunstneren Ruben Gelardi. Kunstneren stod på hjørnet af Rigensgade og kiggede mod Kronprinsessegade. Kunstneren er selv født i Klerkegade. Foto: J.B. Steinwart