Vesterbrogade 33

vesterbrogade-33

Vesterbrogade 33, Københavns Aquarium og Terrarium

Set fra Vesterbrogade. Senere indrettedes teatret Elysium i lokalerne. Bygningen opførtes 1871-72, og åbnedes for publikum d. 6. juli sidstnævnte år. I kælderetagen, som bestod af et enkelt stort rum, var indrettet et i øvrigt meget hyggeligt og smukt lokale. Indmurede akvarier af forskellig størrelse (de største ca. 5 x 2 alen) med spejlruder ind mod salen var anbragt langs ydervæggene. Etablissementet trivedes dog ligesom akvariedyrene meget dårligt, og efter to års forløb måtte virksomheden med stort tab for indehaverne indstilles. Kælderen ombyggedes derefter til et lille teater, Elysium, som ej heller kunne bære udgifterne, og da den i stueetagen værende restauration stadig havde stået på meget dårlige fødder, besluttede man sig til helt at opgive ævret, og den ret kostbare bygning måtte år 1876 igen forsvinde.

Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.

Kilde: Københavns Museum